You are here

"BASIC" DIJAGNOSTIČKI CHECK-UP PAKET

Zdrav životni stil, bavljenje fizičkom aktivnošću i pravilna ishrana mogu sprečiti pojavu brojnih oboljenja. Međutim, da bi smo ostali zdravi takođe su potrebni i redovni lekarski pregledi, kako bi se bolest otkrila još u fazi nastajanja. Na taj način pružamo lekarima u mogućnosti da reaguju na vreme i sa odgovarajućom terapijom

Naši dijagnostički paketi su bazirani na više modula, pažljivo sastavljenih kako bi pacijentu pružili personalizovanu preventivu. Procena rizika se vrši na osnovu medicinske istorije, životnog stila i genetskih faktora. Proširene analize krvi u okviru "BASIC" modula pružaju veoma dobar pregled trenutnog zdravstvenog stanja pacijenta. Takođe se proveravaju srce i pluća, kako bi ste bili sigurni da sve funkcioniše kako treba. 

"BASIC" dijagnostički check-up paket se može proširiti individualnim modulima na lični zahtev pacijenta ili na osnovu preporuke lekara.  Doktor koji je sastavio anamnezu će nakon završenog skrininga obaviti završni razgovor sa pacijentom, objasniti klinički značaj svih nalaza i predložiti neophodne mere u cilju poboljšanja zdravstvenog statusa. 

"BASIC" PAKET + MODUL "WOMAN'S HEALTH" ZA ŽENE UKLJUČUJE:

 • LEKARSKE KONSULTACIJE SA PROCENOM MEDICINSKE ISTORIJE I POTENCIJALNIH RIZIKA
 • BODY MASS INDEX - BMI
 • LABORATORIJSKE ANALIZE
  • Kompletna krvna slika
  • Parametri zgrušavanja krvi
  • Klinička hemija koja uključuje
   • Parametri šećera u krv
   • Parametri masti u krvi
   • Parametri bubrega
   • Parametri jetre
   • Parametri štitne žlezde
   • Vitamin D
   • Minerali
  • Hormoni štitne žlezde
  • Tumor markeri
  • Serološke analize u vezi sa hepatitisom
  • Analiza urina
 • EHOKARDIOGRAFIJA
 • EKG U MIROVANJU
 • EKG POD OPTEREĆENJEM
 • TEST PLUĆNE FUNKCIJE
 • KOMPLETAN GINEKOLOŠKI PREGLED SA  UZV I PAP ANALIZAMA
 • TEST NA OKULTNO KRVARENJE
 • PALPATORNI PREGLED DOJKE

Paket je moguće proširiti prema individualnim potrebama.

Kontaktirajte nas za više informacija

"BASIC" PAKET ZA MUŠKARCE + MODUL "MEN'S HEALTH" UKLJUČUJE:

 • LEKARSKE KONSULTACIJE SA PROCENOM MEDICINSKE ISTORIJE I POTENCIJALNIH RIZIKA
 • BODY MASS INDEX - BMI
 • LABORATORIJSKE ANALIZE
  • Kompletna krvna slika
  • Parametri zgrušavanja krvi
  • Klinička hemija koja uključuje
   • Parametri šećera u krv
   • Parametri masti u krvi
   • Parametri bubrega
   • Parametri jetre
   • Parametri štitne žlezde
   • Vitamin D
   • Minerali
  • Hormoni štitne žlezde
  • Tumor markeri
  • Serološke analize u vezi sa hepatitisom
  • Analiza urina
 • EHOKARDIOGRAFIJA
 • EKG U MIROVANJU 
 • EKG POD OPTEREĆENJEM
 • TEST PLUĆNE FUNKCIJE
 • KLINIČKI UROLOŠKI PREGLED
 • ULTRAZVUK PROSTATE
 • PROVERA VREDNOSTI PSA
 • UROFLUOMETRIJA
 • TEST NA OKULTNO KRVARENJE

Paket je moguće proširiti prema individualnim potrebama.

Kontaktirajte nas za više informacija