You are here

Centar za pedijatrijsku kardiologiju

Ovo je centar za urođene srčane mane i opštu pedijatriju. Tim eksperata Centra za srčana oboljenja pedijatrijske kardiologije se bavi dijagnozom i lečenjem urođenih srčanih bolesti kod dece.

Centar pruža detaljna objašnjenja u specifičnim slučajevima, uključujući preporuke o izboru terapije, praćenju stanja i razvoju bolesti, nezi i lečenju hroničnih bolesti, kao i smernice u postoperativnom oporavku nakon kardiohirurških intervencija.

Kontaktirajte nas za više informacija