You are here

Drugo lekarsko mišljenje

MEDHEL smo kontaktirali na osnovu lične preporuke, radi dodatne konsultacije oko predstojeće ugradnje kohlearnog implanta kod naše devojčice, koja treba da se obavi u Srbiji. Naši utisici o preporučenoj klinici i lekaru su odlični, kao i o celokupnoj organizaciji. Agenciju MEDHEL mogu da preporučim svakome kome je potrebno dobijanje drugog mišljenja lekara specijaliste.

 

Porodica U., Subotica