You are here

Drugo medicinsko Mišljenje - SECOND OPINION opcija

MEDHEL MANAGEMENT nudi mogućnost konsultacije tj. traženja drugog medicinskog mišljenja vrhunskih stručnjaka iz najpriznatijih medicinskih centara Austrije i Nemačke. U saradnji sa  pažljivo odabranim privatnim klinikama i centrima pokrivamo sva polja medicine.

Većina stručnjaka uvek preporučuje traženje drugog mišljenja ili konsultacije drugih lekara, pogotovo kada se radi o teškim i komplikovanim slučajevima, jer kompleksnost ljudskog tela ponekad prevazilazi okvire standardne medicine i prakse.

Pacijenti koji traže drugo mišljenje, najčešće postavljaju sledeća pitanja:

  • Da li je moja dijagnoza tačna?
  • Da li je lečenje koje mi je propisano ispravno i u skladu sa mojim potrebama?
  • Da li mi možete pružiti dodatne informacije o mom zdravstvenom stanju?
  • Da li postoje druge mogućnosti lečenja, koje su bolje i efikasnije od onih koje su meni propisane?

SLANJE ZAHTEVA ZA DRUGO MEDICINSKO MIŠLJENJE

Da biste uspešno poslali zahtev za drugo medicinsko mišljenje, potrebno je da popunite sledeća polja i klikom na “UPLOAD” dugme pošaljete nalaze za koje Vam je potrebna reevaluacija dijagnoze.

Kroz saradnju sa svim najvažnijim, etabliranim i svetski priznatim klinikama i medicinskim centrima, pokrivamo sva polja medicine, od dijagnoze do terapije i predstavljamo lidera u pružanju usluge drugog medicinskog mišljenja u regionu.

TELERADIOLOGIJA, ONLINE KONSULTACIJE, PISMENO DRUGO LEKARSKO MIŠLJENJE I HISTOPATOLOŠKA REEVALUACIJA

Zahvaljujući opciji drugog medicinskog mišljenja pacijentu se pružaju dodatne informacije, na osnovu kojih on sa sigurnošću može da donese odluku o izboru najadekvatnije terapije i daljeg toka svog lečenja. Drugo mišljenje i dodatne informacije su od posebno velikog značaja u slučajevima kada su pacijenti suočeni sa vrlo teškim zdravstvenim stanjima ili su u nedoumici oko izbora najadekvatnije terapije.

Potvrdite ili revidirajte postojeću dijagnozu i način lečenja

 

Kontakt Forma

ODABERITE VRSTE USLUGA
*Popunjavanjem ličnih podataka i slanjem medicinske dokumentacije putem ovog formulara dajete saglasnost da MEDHEL prosledi ove informacije trećim licima, usko povezanim sa realizacijom Vašeg zahteva. Ovu saglasnost, u svakom momentu, možete povući pismenim putem. Sve cene su okvirno-informativnog karaktera i zavise od potreba svakog pacijenta pojedinačno. Obratite nam se za detaljnije informacije.