You are here

Konsultantske Usluge

MEDHEL je pouzdani partner za sve vrste pratećih usluga 

Naš glavni cilj je pružanje individualnog, za svakog klijenta posebno napravljenog vodiča do najbolje bolnice, klinike i/ili doktora specijaliste u Beču. ali i drugim svetskih medicinskim centrima. Stojimo na raspolaganju za sve što Vam je potrebno pre, za vreme i nakon boravka na klinici u inostranstvu.