You are here

Koordinacija lečenja

Odlazak na lečenju u inostranstvo je povezan sa brojnim nedoumicama,  poput straha od nesnalaženja na klinici, jezičke barijere, drugačijem mentalitetu lekara i još mnogobrojnim faktorima. 

Kako bismo našim klijentima omogućili da se u potpunosti fokusiraju na lečenje i oporavak, MEDHEL-ovi koordinatori pacijenata preuzimaju kompletnu koordinaciju dijagnostike i lečenja , od momenta dolaska pa do momenta povratka kući.

Zadatak našeg koordinatora pacijenata je da Vas od početka do kraja profesionalno sprovede kroz celokupan proces, odgovori na sva Vaša pitanja, uputi Vas u sve faze rada i prati tokom istih. Koordinator pacijenta će u toku celog lečenja biti glavna spona između pacijenta i doktora.

Tokom celokupnog boravka u zdravstvenoj ustanovi i primanja medicinskih usluga, obezbeđena Vam je stručna pratnja od strane profesionalnog zdravstvenog radnika. Koordinatori pacijenata govore srpski jezik, preuzimaju ulogu prevodioca kada je to potrebno i između ostalog za Vas obavljaju:

  • Koordinaciju i planiranje celokupnog proces dijagnostike i lečenja
  • Pratnju na klinici tokom svih konsultacija i pregleda
  • Prevodilačke usluge
  • Pomoć prilikom prijema u bolnicu 
  • Zakazivanje dodatnih konsultacija sa lekarima
  • Zakazivanje dodatne dijagnostike
  • Produženja rezervacije smeštaja u slučaju produženog boravka na klinici
  • Otkazivanje termina
  • Komunikacija sa lekarima nakon odlaska pacijenta
  • Još mnoge druge neophodne organizacione aktivnosti

Kontaktirajte nas za sve informacije.