You are here

Lični prevodilac za srpski jezik

Tokom celokupnog boravka u zdravstvenoj ustanovi i primanja medicinskih usluga, obezbeđena Vam je stručna pratnja od strane profesionalnog zdravstvenog radnika. Naš lokalni tim sačinjavaju medicinske sestre i konsultanti sa medicinskim obrazovanjem. Svi pratioci-tumači govore srpski jezik i imaju ulogu ličnog asistenta, koji za Vas obavlja:

  • Pratnju i prevođenje na klinici i pregledima
  • Zakazivanje dodatnih konsultacija sa lekarima
  • Zakazivanje dodatne dijagnostike
  • Produzenja rezervacije smeštaja u slučaju produženog boravka na klinici
  • Otkazivanje termina
  • Sve druge organizacione aktivnosti

Kontaktirajte nas za sve informacije.