You are here

News/Blog

Zdrav muškarac u bilo kojoj životnoj dobi: koji su pregledi obavezni?

Činjenica je da muškarci, radi godišnjih preventinih i dijagnostičkih pregleda, mnogo manje posećuju doktora nego žene. Međutim, hronična i akutna oboljenja poput bolesti srca, dijabetesa, karcinoma jednako zahvataju kako žene, tako i muškarce. U svakom slučaju, postoje i stanja koja su karakteristična samo za muškarce.

Nemojte čekati pojavu prvih simptoma

Ovo je lista pregleda koju bi pripadnici muškog pola obavezno trebali obaviti:

Svetski dan bez duvana: Duvan i bolesti srca

U tekstu koji sledi, možete pročitati prevod sapoštenja za javnost koje je Svetska zdravstvena Organizacija dala na temu Svetskog dana borbe protiv pušenja 2018. 

Upotreba duvana opada, ali ne dovoljno brzo

31. maj 2018. WHO Saopštenje za javnost ,Ženeva

Razgovor sa Tatjanom Popović: Hrana kao lek

Kada ljudsko telo izađe iz prirodnog balansa i u njemu dođe do fizoloških procesa koji odstupaju od normalnih, ono ulazi u stanje bolesti. Kako bi se telo opet vratilo u ravnotezu i stanje zdravlja, potrebno je delovati u isto vreme sa različitih strana. Ovo je u nauci i medicini poznato pod pojmom multidiscipliniranog pristupa lečenju.

Koja je razlika između CT i MR snimanja

Kompjuterizovana tomografija (CT) i magnetna rezonanca (MRT) su dve tehnologije napredne slikovne dijagnostike, pri čemu kao rezultat obe imaju poprečne prikaze određenih segmenata ljudskog tela, ali te preseke proizvode putem različitih tehnologija. Kompjuterizovana tomografija (CT) koristi X-zrake.  Oni se propuštaju iz različitih uglova i na taj način pružaju poprečni, trodimenzionalni presek određene regije.

Šta je koordinator pacijenata i koja je njegova uloga?

Internacionalni pacijenti predstavljaju veliki izazov za kompletno osoblje zdravstvenih ustanova, pogotovo ako ono nije naviknuto na rad sa strancima i nema odgovarajuću infrastrukturu. Internacionalni pacijenti sa sobom nose veliku količinu dodatnih aktivnosti, jezičku barijeru, kompleksne planove lečenja, itd. Pogotovo se u velikim sistemima dešava da internacionalni pacijenti "potonu".

ŠTA JE RAK DOJKE?

Rak dojke je jedno od najčešćih kancera kod žena, a ujedno i najčešći uzročnik smrtnosti među malignim oboljenjima. Svakoj osmoj ženi će u toku životnog veka biti dijagnostikovan rak dojke (eng. breast cancer). Ovaj zloćudni tumor nastaje u žlezdanom tkivu odnosno u mlečnim kanalima dojke. 

Embolizacija prostate

Prostata je žlezda koja predstavlja deo muškog reproduktivnog sistema. Ona proizvodi materije koje ulaze u sastav ejakulata (sperme). Normalno, prostata je veličine i oblika kestena. Statistike pokazuju da od unutrašnjih organa čoveka prostata najčešće oboleva. 

Dobroćudno uvećanje prostate (benigna hiperplazija prostate) se javlja kod velikog broja muškaraca u poznijim godinama i prouzrokuje brojne poteškoće, kao što su povećana potreba za mokrenjem, problemi pri pražnjenju bešike, upale bešike, i sl. 

Implantacija stent proteze u slučaju aneurizme trbušne aorte

Usled tzv. ateroskleroze, nagomilavanja naslaga na zidovima krvnih sudova, uglavnom dolazi do njihovog sužavanja. Međutim, u brojnim slučajevima, ateroskleroza može dovesti ne samo do sužavanja već i do proširenja arterije odnosno stvaranja aneurizme. Ovakva promena krvnog suda se često dešava kod pušača, dijabetičara i pacijenata sa visokim krvnim pritiskom ili povišenim masnoćama u krvi.

Pages