You are here

News/Blog

Zdrav digestivni trakt: Zašto su je važno pružiti idealne "životne uslove" našim mikroprijateljima?

Naš digestivni trakt predstavlja dom ogromnom broju bakterija koje zajedno formiraju složeni ekosistem - ljudski mikrobiom. Ako razmislimo o činjenici da se ljudski mikrobiom sastoji od 100 triliona bakterijskih ćelija, a odrasla osoba ima oko 10 triliona humanih ćelija (tri puta manje), jasno nam je koliko je važno da taj ekosistem uvek bude u ravnoteži, zdrav i sa idealnim uslovima za život.

Ako čuvamo pluća, čuvamo i srce i mozak

Mnogi od nas zaboravljaju koliko pluća imaju važnu ulogu za naše zdravlje, a onda se jave problemi sa disanjem. Znak upozorenja. Disanjem svaku ćeliju u organizmu hranimo kiseonikom. Nedostatak kiseonika čini naš organizam podložnijim nastanku različitih zdravstvenih problema.

Zdrav muškarac u bilo kojoj životnoj dobi: koji su pregledi obavezni?

Činjenica je da muškarci, radi godišnjih preventinih i dijagnostičkih pregleda, mnogo manje posećuju doktora nego žene. Međutim, hronična i akutna oboljenja poput bolesti srca, dijabetesa, karcinoma jednako zahvataju kako žene, tako i muškarce. U svakom slučaju, postoje i stanja koja su karakteristična samo za muškarce.

Nemojte čekati pojavu prvih simptoma

Ovo je lista pregleda koju bi pripadnici muškog pola obavezno trebali obaviti:

Svetski dan bez duvana: Duvan i bolesti srca

U tekstu koji sledi, možete pročitati prevod sapoštenja za javnost koje je Svetska zdravstvena Organizacija dala na temu Svetskog dana borbe protiv pušenja 2018. 

Upotreba duvana opada, ali ne dovoljno brzo

31. maj 2018. WHO Saopštenje za javnost ,Ženeva

Razgovor sa Tatjanom Popović: Hrana kao lek

Kada ljudsko telo izađe iz prirodnog balansa i u njemu dođe do fizoloških procesa koji odstupaju od normalnih, ono ulazi u stanje bolesti. Kako bi se telo opet vratilo u ravnotezu i stanje zdravlja, potrebno je delovati u isto vreme sa različitih strana. Ovo je u nauci i medicini poznato pod pojmom multidiscipliniranog pristupa lečenju.

Koja je razlika između CT i MR snimanja

Kompjuterizovana tomografija (CT) i magnetna rezonanca (MRT) su dve tehnologije napredne slikovne dijagnostike, pri čemu kao rezultat obe imaju poprečne prikaze određenih segmenata ljudskog tela, ali te preseke proizvode putem različitih tehnologija. Kompjuterizovana tomografija (CT) koristi X-zrake.  Oni se propuštaju iz različitih uglova i na taj način pružaju poprečni, trodimenzionalni presek određene regije.

Šta je koordinator pacijenata i koja je njegova uloga?

Internacionalni pacijenti predstavljaju veliki izazov za kompletno osoblje zdravstvenih ustanova, pogotovo ako ono nije naviknuto na rad sa strancima i nema odgovarajuću infrastrukturu. Internacionalni pacijenti sa sobom nose veliku količinu dodatnih aktivnosti, jezičku barijeru, kompleksne planove lečenja, itd. Pogotovo se u velikim sistemima dešava da internacionalni pacijenti "potonu".

Pages