You are here

News/Blog

Implantacija stent proteze u slučaju aneurizme trbušne aorte

Usled tzv. ateroskleroze, nagomilavanja naslaga na zidovima krvnih sudova, uglavnom dolazi do njihovog sužavanja. Međutim, u brojnim slučajevima, ateroskleroza može dovesti ne samo do sužavanja već i do proširenja arterije odnosno stvaranja aneurizme. Ovakva promena krvnog suda se često dešava kod pušača, dijabetičara i pacijenata sa visokim krvnim pritiskom ili povišenim masnoćama u krvi.

“Drugo lekarsko mišljenje” – Razgovor sa Tatjanom Popović, prvim sertifikovanim Health Coach-om u Srbiiji

Već nekoliko godina unazad Tatjana Popović, prvi sertifikovani Health Coach u Srbiji, javno govori o svom uspešnom oporavku od kancera levog bubrega, koji joj je bio dijagnostifikovan sa 18 godina. Ono što mnogi ne znaju je da je kod Tatjane prvobitno postavljena dijagnoza na hitnom prijemu bila upala mokraćne bešike. Tatjana kaže da su zahvaljujući konsultaciji sa više lekara i dobijanjem “drugog mišljenja” njena porodica i ona bili u prilici da ovom ozbiljnom zdravstvenom problemu pristupime na adekvatan način.

PET/CT dijagnostika u terapiji karcinoma

 

Pregled PET/CT skenerom  je trenutno najsavremenija i najpreciznija metoda dijagnostike tumora, koja u sebi kombinuje prednosti dve različite medicinske tehnologije. PET/CT skener omogućava da se utvrdi tačna veličina, pozicija, aktivnost, širenje tumora ali i efekat terapije.

ŠTA JE PATOHISTOLOŠKA ANALIZA?

Opipljivi čvorić, izmenjena krvna slika, otok limfnog čvora - uglavnom se iz ovakvih simptoma nalaze dobroćudne promene, infekcija ili drugi bezazleni problemi. Međutim u nekim slučajevima ovakve promene mogu ukazivati na tumor i onkološko oboljenje. Da bi se proverile biološke karakteristike izrasline i isključilo prisustvo zloćudnog tumora često je neophodno uzeti uzorak ćelije ili tkiva sa sumnjivog mesta.

Jedan od načina da se unište ćelije raka - antiangiogeneza

Angiogeneza predstavlja stvaranje novih krvnih sudova u našem telu. Naučno saznanje da je angiogeneza od vitalnog značaja za rast tumora, dovelo je do ideje da se sprečavanjem tj inhibicijom tog procesa spreči rast novih krvnih sudova koji bi hranili tumor i omogućili njegov rast i širenje. Ovaj koncept je poznat pod pojmom antiangiogenski pristup tj. antiangiogenska terapija.

RAK DOJKE: 12 LIMUNA KAO 12 RAZLICITIH SIMPTOMA RAKA DOJKE

Rak dojke je jedno od najčešćih kancera kod žena, a ujedno i najčešći uzročnik smrtnosti među malignim oboljenjima. Svakoj osmoj ženi će u toku životnog veka biti dijagnostikovan rak dojke (eng. breast cancer). Ovaj zloćudni tumor nastaje u žlezdanom tkivu odnosno u mlečnim kanalima dojke.

Brži od otkucaja srca: razvoj cardiac CT skenera

Devedesetih godina, kada bi ste osetili bol u grudnom košu, a lekar poželeo da proveri stanje koronarnih arterija, bili bi ste upućeni na koronarnu angiografiju tj. kateterizaciju srca, prilikom koje se kateterom prolazi kroz vene i arterije, kako bi se proverila prohodnost celog krvnog sistema ka srcu. U to vreme je ovo bila jedina mogućnost za vizualno prikazivanje koronarnih arterija.

Pages