You are here

Organizacija dobijanja drugog lekarskog mišljenja

Usluga drugog lekarskog mišljenja Vam pruža mogućnost konsultacije sa doktorom-specijalistom u predmetnoj oblasti medicine, kako po pitanju postavljene dijagnoze, tako i po pitanju izabrane terapije Na ovaj način pacijent dobija pristup dodatnim informacijama, kako bi  bio siguran  u izbor najadekvatnije metode lečenja.

Drugo lekarsko mišljenje je najdragoceniji izvor informacija,  kada se pacijent suoči sa težim zdravstvenim problemom ili kada  je izbor odgovarajuće terapije komplikovan.

MEDHEL sarađuje sa najvažnijim, najpoznatijim i najbolje opremljenim klinikama i bolnicama u inostranstvu.

Mi smo lideri u pogledu usluga tipa "Second Opinion" budući da pokrivamo sve oblasti medicine, od dijagnostike pa do lečenja.

Nudimo Vam:

  • TELERADIOLOGIJU - Teleradiologija podrazumeva reevaluaciju MRI, CT, PET-CT, RTG snimaka i reevaluaciju mamografije.
  • "ONLINE" KONSULTACIJU - Telekonsultacija je konsultacija "uživo" sa senior lekarom specijalistom u različitim medicinskim disciplinama. Odvija se putem interneta i za nju Vam je potreban kompjuter sa video - kamerom, mikrofon ili headset i stabilna internet veza. Ovoj konsultaciji može da prisustvuje i Vaš lokalni lekar, kako biste zajedno popričali o mogućnostima Vašeg lečenja i dijagnostičkim metodama. Prevodilac je prisutan tokom cele online konsultacije.
  • PISANO DRUGO LEKARSKO MIŠLJENJE - Biranjem ove opcije dobijate opširno pisano drugo lekarsko mišljenje vrhunskih specijalista, bez da morate napustiti svoju zemlju. Vaše pisano drugo lekarsko mišljenje će biti spremno od 5 do 7 dana u zavisnosti od dijagnoze. Reevaluacija radioloških snimaka nije uključena u pisano drugo mišljenje i mora se posebno naručiti.
  • REEVALUACIJU HISTOPATOLOŠKOG MATERIJALA - Teško oboleli pacijenti su uvek suočeni sa pitanjem izbora najbolje terapije. Da bi specijalista precizno odgovorio na to pitanje, naročito u slučaju npr. onkoloških oboljenja, potrebno je prethodno uraditi reevaluciju histopatološkog materijala tj. ponovnu analizu npr. tumora. Histopatološka analiza je mikroskopski pregled tkiva, promene, isečka ili biopsiranog materijala, kojom se utvrđuje da li je nešto maligno ili benigno. Takođe se utvrđuju odstupanja od standardnog oblika ćelija, klasifikacija tumora, postojanje parazita, bakterija, upala, itd. Sve ovo je neophodno proveriti da bi pacijent dobio tačan i precizan odgovor na pitanje "Da li je moja terapija ispravna"

 

Kako biste poslali zahtev za drugo mišljenje molimo da popunite formular putem sledećeg linka: www.medhel.rs/drugo-medicinsko-misljenje-second-opinion-opcija