You are here

Organizacija međunarodnog sanitetskog prevoza

U saradnji sa sertifikovanim partnerima našim klijentima organizujemo sanitetski transport bolesnika u inostranstvo, po principu od adrese do adrese (iz kreveta u krevet) uz obaveznu medicinsku pratnju, bez obzira na vreme i daljinu transporta. Kod nepokretnih bolesnika po nalogu lekara,  kvalifikovano osoblje naših partnera primenjuje infuzionu, intravenoznu, intramuskularnu, subkutanu i ostalu terapiju. Sva sanitetska vozila su marke Mercedes. 

Osoblje našeg partnera u sanitetskom prevozu poseduje sertifikate o završenom kursu prve pomoći, izdatog od strane stručnog tima Subotičkog Crvenog Krsta, a medicinski tehničari prate obuku, sertificiranje i resertificiranje ALD i BLS programa u organizaciji Crvenog Krsta Vojvodine, koji se pruža na Evropskom nivou.

Kontaktirajte nas za rezervaciju internacionalnog sanitetskog prevoza.