You are here

Partneri

Pokretanjem saradnje sa GoldenMed-om, Medhel je osigurao operativnog partnera u oblasti brige o internacionalnim pacijentima, koji su se odlučili na lečenje u inostranstvu. GoldenMed u svom dugogodišnjem radu okuplja najbolje konsultante iz svih oblasti vezane za Patient Care Management, kako u Austriji, tako i u drugim zemljama.

Zajedno sa GoldenMed-om postavili smo sebi za cilj da potpuno promenimo iskustvo svakog internacionalnog pacijenta i da ga podignemo na jedan viši nivo, počevši od prijema na klinici pa do momenta otpuštanja i potpunog oporavka.

Mnogobrojni zadovoljni klijenti i dugogodišnje iskustvo u servisiranju internacionalnih pacijenata, omogućava nam da precizno i profesionalno sagledamo problem svakog klijenta i da, u skladu sa njegovim potrebama i mogućnostima, identifikujemo najboljeg specijalistu, olakšamo i ubrzamo pristup svetski priznatim klinikama i zdravstvenim uslugama najvišeg standarda.