You are here

Pedijatrija i neonatologija

Pedijatri se brinu o potrebama dece i nude lečenje u sledećim oblastima:

  • neuropedijatrija;
  • pedijatrijska intenzivna nega;
  • pedijatrijska kardiologija;
  • nefrologija i pedijatrijska gastroenterologija;
  • pulmologija i pedijatrijska alergologija;
  • endokrinologija;
  • pediatrijska onkologija-hematologija;
  • smetnje u ishrani (anoreksija, bulimija, opsesivno prejedanje, itd);
  • pedijatrijska psihologija i psihoterapija, pedijatrijska ginekologija, pedijatrijska audiologija

Kontaktirajte nas za više informacija