You are here

Pedijatrijski paket

Pedijatrijski paket obuhvata sledeće pretrage:

  • analize krvi
  • ultrazvuk gornjeg abdomena
  • ultrazvuk donjeg abdomena
  • ultrazvuk srca
  • ultrazvuk fontanela
  • ultrazvuk karotida
  • elektroencefalogram
  • opšta pedijatrijska konsultacija
  • konsultacija sa pedijatrom-kardiologom
  • konsultacija sa pedijatrom-gastroenterologom

Kontaktirajte nas za više informacija