You are here

Pratnja pacijenta

Odlazak na lečenju u inostranstvo je povezan sa brojnim nedoumicama, poput straha od nesnalaženja na klinici, jezičke barijere, drugačijem mentalitetu lekara i još mnogobrojnim faktorima. 

Zadatak našeg pratioca-tumača je da Vas od početka do kraja profesionalno sprovede kroz celokupan proces i omogući Vam da se u potpunosti fokusirate na Vaše lečenje i oporavak.

Tokom celokupnog boravka u zdravstvenoj ustanovi i primanja medicinskih usluga, obezbeđena Vam je stručna pratnja od strane profesionalnog zdravstvenog radnika. Naš lokalni tim sačinjavaju medicinske sestre i konsultanti sa medicinskim obrazovanjem. Svi pratioci-tumači govore srpski jezik i imaju ulogu ličnog asistenta, koji za Vas obavlja:

  • Pratnju na klinici i pregledima

  • Pomoć prilikom prijema u bolnicu 
  • Zakazivanje dodatnih konsultacija sa lekarima

  • Zakazivanje dodatne dijagnostike

  • Produzenja rezervacije smeštaja u slučaju produženog boravka na klinici

  • Otkazivanje termina

  • Komunikacija sa lekarima nakon odlaska pacijenta

  • Sve druge organizacione aktivnosti

Kontaktirajte nas za sve informacije.