You are here

The Prescan Imaging center

Prescan je lider na tržištu u oblasti koordinacije privatnih zdravstvenih pregleda, kako u Austriji tako i u inostranstvu. Od svog osnivanja 2003. godine, više od 35.000 korisnika se odlučilo za Total Body Scan®. Ovaj centar nudi svetsku tehnologiju najnovije generacije iz svih medicinskih oblasti, uz jedinstvenu udobnost i veoma prijateljsku atmosferu.

Usluge:

  • Total Body Scan
  • analize krvi
  • kardiološka ispitivanja
  • urološka ispitivanja
  • ginekološki pregledi
  • dermatološki pregledi sa naglaskom na prevenciji raka kože
  • Kolonoskopija za prevenciju raka debelog creva
  • Neuroimidžing (neurološki pregled mozga)

Kontaktirajte nas za više informacija