You are here

PROGRAMI VANTELESNE OPLODNJE U ČEŠKOJ, ŠPANIJI I AUSTRIJI

Želja za roditeljstvom i osnivanjem porodice je veoma važna i za mnoge parove međusobni izraz duboke ljubavi i poverenja koje imaju jedno u drugo. Nemogućnost ostvarenja kao roditelj u velikoj meri može negativno uticati na partnerski odnos. Iz tog razloga je u ovakvoj situaciji savet iskusnog stručnjaka od presudne važnosti. Centri za veštačku oplodnju su tu da vam pomognu u svakoj fazi lečenja. Lekari specijalisti se brinu o tome da period konsultacija, dijagnostike, lečenja i nege bude što je moguće ugodniji. Stručni timovi centra sa kojima sarađujemo sastoje se od lekara, ginekologa, biologa, terapeuta, laboratorijskih tehničara i urologa. Vrsta tretmana i pristupa varira od pacijenta do pacijenta i prilagođava se individualnim potrebama.

Agencija Medhel sarađuje sa renomiranim klinikama za veštačku oplodnju u Austriji, Češkoj Republici i Španiji. Kroz pokretanje ove saradnje, u mogućnosti smo da ponudimo kompletnu paletu visoko kvalitetnih usluga u reporduktivnoj medicini. 

Budućim roditeljima, kroz kooperaciju sa ginekološkim ordinacijama na teritoriji Srbije, omogućavamo stručnu lekarsku podršku u procesu pripreme za VTO i transfer embriona, kao i u praćenju trudnoće. 

Kontaktirajte nas za više informacija

 

VTO PROGRAM SA SOPSTVENIM OOCITIMA I SPERMATOZOIDIMA: U paket je uključena sva neophodna medikacija za VTO, inicijalna konsultacija na klinici uključujući UZV, STD testiranje (testovi seksualno prenosivih bolesti), opšta anestezija, aspiracija oocita, oplodnja oocita, kultivacija embriona do 72h, transfer embriona

PROGRAM VTO CIKLUSA SA DONACIJOM SVEŽE JAJNE ĆELIJE: U paket je uključena sva neophodna medikacija za VTO (primaoca i donora), inicijalna konsultacija na klinici uključujući UZV, STD testiranje (testovi seksualno prenosivih bolesti), opšta anestezija, aspiracija oocita , oplodnja oocita, kultivacija embriona do 72h, transfer embriona

PROGRAM VTO CIKLUSA SA DONACIJOM SMRZNUTE JAJNE ĆELIJE: U paket su uključena dva transfera, dva zamrznuta embriona, po svakom transferu, sva neophodna medikacija za pripremu transfera. Kultivacija embriona je do 72h.

PROGRAM DONACIJE EMBRIONA: U paket su uključena dva transfera za dva embriona po svakom transferu, sva neophodna medikacija za pripremu transfera. Kultivacija embriona je do 120h. Mogućnost izbora fenotipa donora.

PROGRAM DONACIJE EMBRIONA SA VITRIFIKACIJOM OOCITA: U paket je uključena sva medikacija za hormonalnu stimulaciju, inicijalna konsultacija na izabranoj klinici sa UZV pregledom, STD testiranje (testovi seksualno prenosivih bolesti), opšta anestezija, aspiracija oocita, vitrifikacija i čuvanje svih aspiriranih oocita u periodu od 3 godine.

PROGRAM VITRIFIKACIJE OOCITA: U paket je uključena vitrifikacije 1-8 oocita. Ova procedura omogućava odlaganje trudnoće uz kasniju upotrebu jajnih ćelija iz najplodnijeg razdoblja pacijentkinje.

Kontaktirajte nas za više informacija