You are here

Senološki centar

Senološki centar nudi sve usluge, od dijagnoze do kompletnog lečenja raka dojke. Naš interdisciplinarni tim stručnjaka, zdravstvena infrastruktura i raspoloživa tehnička oprema čine ovaj centar liderom vrhunskog kvaliteta na tržištu.

Mamografski pregledi se rade potpuno digitalnom tehnologijom poslednje generacije, što smanjuje izloženost zračenju za 50%, a pruža visok kvalitet slike i najtačniju dijagnozu. Rezultat se analizira od strane dva lekara specijaliste, kako bi se odredio najbolji mogući tretman za svakog pacijenta.

Tim centra za senologiju se sastoji od stručnjaka iz svih neophodnih oblasti medicine, kao što su:

  • onkologija
  • radiologija
  • nuklearna medicina
  • patologija
  • radioterapija
  • fizikalna medicina
  • psihoonkologija
  • alternativna medicina
  • genetsko savetovanje

Kontaktirajte nas za više informacija