Skip to main content
medical tourism

Kako biramo bolnice sa kojima sarađujemo?

Kada biramo bolnicu u kojoj ćemo se lečiti, sasvim je jasno da želimo da idemo tamo gde ćemo dobiti najbolju moguću terapiju i biti najbolje zbrinuti. Međutim, informaciju o tome, koja je bolnica najbolja, je skoro pa nemoguće dobiti. Preduslovi za uspešnu operaciju ili lečenje su kod svakog pojedinca  drugačiji. Upravo ova činjenica je jedan od glavnih razloga, zašto je merenje kvaliteta medicniskih rezultata tako teško. Međutim, kroz kontakt sa mnogobrojnim bolnicama u inostranstvu, uvideli smo da neke od njih vrlo pedantno i transparentno vode evidenciju o broju infekcija rana stečenih u bolnici. 

Statistike

 

Ovaj broj im služi kao indikator kvaliteta medicinskog rezultata i on treba da se kreće oko nule. Na ovom grafiku vidite neke od vrednosti naših pratnerskih bolnica u Austriji u poređenju sa internacionalnim vrednostima okolnih zemalja. Sa ponosom možemo da kažemo da se ove statistike odnose na partnerske bolnice kroz koje godišnje prođe više od 14.000 stacionarnih pacijenata, kako austrijskih tako i internacionalnih. Uz takvu frekvenciju pacijenata, zaista nije lako održati ovakve rezultate. 

Među bolnicama sa kojima sarađujemo se nalaze privatne ali i državne zdravstvene institucije širom Austrije. To nam omogućava da pacijentu uvek obezbedimo tim koji je najbolji baš za ono što je njemu potrebno. Ustanove koje smo izabrali poseduju ili najsavremeniju tehnologiju ili u njima rade lekari koji su tokom godina ostvarili svetsku reputaciju i imaju najmanji procenat operativnih/postoperativnih komplikacija . Za nas je važno da se pacijent, zajedno sa nama, može pouzdati u dijagnozu i lečenje. Izabrali smo lekare koji preglede ne vrše šablonski, nego se vode Vašom zdravstvenom istorijom i pregled prilagođavaju Vama.

ZADOVOLJSTVO PACIJENTA

Bolnice sa kojima sarađujemo kontinuirano anketiraju pacijente o njihovom zadovoljstvu boravkom i lečenjem. Pacijenti mogu izneti svoje mišljenje putem popunjavanja štampanog upitnika, putem intereneta ili direktno preko koordinatora MEDHEL agencije. Sledeći grafik prikazuje aktuelne statistike zadovoljstva pacijenata. 

 

Zadovoljstvo pacijenata

 

SIGURNOST PACIJENTA

Sigurnost pacijenta je još jedna veoma važna tema pri izboru bolnice za saradnju. Kao što se prilikom leta avionom sa punim poverenjem prepuštate pilotu i posadi, tako bi prilikom dolaska i boravka u bolnici trebalo da se prepustite svojim lekarima i medicinskom osoblju. S obzirom na to da smo veoma svesni problema sa kojima se suočavaju pacijenti sa naših prostora  i da odlazak na lečenje u inostranstvo sa sobom nosi izvesnu dozu straha, još više se trudimo da srađujemo samo sa bolnicama koje su standradizovale svoje mere kontrole sigurnosti pacijenta. 

Biće nam zadovoljstvo da Vas pozdravimo u nekoj od kooperantskih zdravstvenih institucija. Za sve informacije u vezi dijagnostike, preventivnih check-up pregleda i lečenja u Austriji pozovite +381 63 388 546 ili nam pišite

Prijavite se na naš mesečni magazin
Vaše ime