Skip to main content

office@medhel.at + 381 63 388 546 Pon - pet: 9-13h i 15-17h

Certificate

Certificate

kj

Nova IARC studija pružila uvid u karakteristike plućnih karcinoida i identifikovala novi podtip - SUPRAKARCINOIDE

Međunarodna agencija za istraživanje raka je objavila rezultate nove studije o pulmonarnim karcinoidima, retkom i nedovoljno istrazenom karcinomu pluća, čiji se uzrok trenutno ne povezuje sa pušenjem. U okviru ove studije je identifikovan novi podtip atipičnih plućnih karcinoida, nazvanih suprakarcinoidi.

 Suprakarcinoidi su identifikovani pomocu inovativne tehnologije sekvenciranja, koja pruza informacije o molekularnim karakteristikama tumora. Pacijenti sa suprakarcinoidima imaju lošiju ukupnu stopu preživljavanja (33% kroz deset godina) u poređenju sa pacijentima sa drugim pulmonarnim karcinoidima (76% kroz 10 godina).

 U okviru studije je urađena integrativna analiza na 257 neuoroendokrinih neoplasmi pluća. Koristeći algoritme veštačke inteligencije bazirane na dobijenim molekularnim informacijama, naučnici su razvili alat koji je pacijente sa atipičnim karcinoidima stratifikovao u dve prognostičke grupe: u grupu sa povoljnom stopom preživljavanja (88% kroz deset godina) i grupu sa nepovoljnom stopom preživljavanja (27% kroz deset godina)

Ova studije je takođe omogućila da naučnici kreiraju molekularnu mapu plućnih karcinoida. Pozicioniranje pacijenta u određnu regiju te mape, u smislu sličnih molekularnih karakteristika,   bi moglo da predstavlja ključnu ulogu u dijagnozi, prognozi, kliničkom menadžmentu i  presonalizovanoj terapiji.

Kompletnu studiju u originalu možete pročitati ovde.

Plućni karcinoidi spadaju u grupu neuroendokrinih tumora (NET), što znači da potiču iz neuroendokrinih ćelija. Ova vrsta ćelija se nalazi i u drugim delovima tela, ali samo karcinome koji nastaju iz neuroendokrinih ćelija u plućima, nazivamo karcinoidnim tumorima pluća. 

Karcinoidi se ponekad klasifikuju prema mestu gde se formiraju u plućima. Tako razlikujemo centralne i periferne plućne karcinoide. Lokacija tumora je važna jer može uticati na simptome koje pacijent ima, kao i na samo lečenje. Međutim, osnovna klasifikacija ih međutim deli na tipične i atipične (nakon gore pomenute studije, postoji i treća grupa tj podtip, atipični suprakarcinoidi)

Tipični karcinoidi imaju tendenciju sporog rasta i retko se šire van pluća. Takođe se čini da nisu povezani sa pušenjem. Atipični karcinoidi rastu malo brže i veća je verovatnoća da će se proširiti na druge organe. Imaju veći broj ćelija koje se dele, pa samim time više liče na brzorastući tumor. Oni su mnogo ređi od tipičnih karcinoida i češće pogađaju pušače. Pored karcinoidnih tumora pluća, postoje i druge vrste neuroendokrinih tumora koji počinju u plućima: mikrocelularni karcinom pluća i krupnoćelijski neuroendokrini karcinom, što je vrsta nemikrocelularnog ćelijskog karcinoma pluća. 

Svi ovi karcinomi pluća se različito leče, tako da je jako važno znati od kog tačno tipa je pacijent oboleo, kao i koji je stepen širenja. U tu svrhu se, pored klasične radiološke dijagnostike i specijalnih molekularnih analiza u histopatologiji,  koriste i posebni kontrasti za PET CT snimanja, kao što su PET Ga68 DOTATOC, DOTATATE, DOTANOC ili SPECT Tektotryd scintigrafija, kod nas poznatija kao OCTREOSCAN. Svu potrebno dijagnostiku, kako radiološku, tako i histopatološku, pa i samo lečenje neuroendokrinih tumora pluća je moguće obaviti u Austriji. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije vezane za ovu temu, kontaktirajte nas. 

Prijavite se na naš mesečni magazin
Vaše ime