Skip to main content
vestacka

Veštačka inteligencija bi u budućnosti mogla da spasi milione ljudi od pogrešnih dijagnoza

Nema sumnje da polje medicine značajno napreduje svakim danom. Kako ljudska bića ipak nisu savršena, doktori i dalje ponekad greše u uspostavljanju dijagnoze.

Greške u osnovnoj dijagnozi bolesti su treći vodeći uzrok smrti. Ovaj podatak je potvrđen skorašnjom studijom na John Hopkins Medicine institutima. Noviji statistički podaci govore da, prilikom analize rendgenskih snimaka pluća, doktori u 69 % slučajeva ne uspevaju dijagnostikovati kancer u ranoj fazi. Veća objektivnost prilikom postavljanja dijagnoze bi svakako značajno pomogla u sprečavanju donošenja pogrešnih odluka .

Vestačka inteligencija kao podrška, a ne zamena za lekara

Instant drugo mišljenje u momentima postavljanja dijagnoze, bi doktorima pružilo mnogo više samopouzdanja u donošenju odluka pod pritiskom, zar ne ? U ovom kontekstu (AI) veštačka inteligencija može imati veliku ulogu kao podrška u konsultaciji oko drugog mišljenja.

Skychain je nova Blockchain platforma koja je dokazala da je (AI) u većini slučajeva sposobna da postavi dijagnozu tačnije od doktora.

Ruski eksperti za (AI) tehnologiju i lekari specijalisti su sproveli ispitivanja upotrebe sistema veštačke intaligencije u medicinsko- dijagnostičke svrhe, poredeći rezultate grešaka sa “živim” doktorima. Sistem je testiran u dijagnostici kancera,srčanih problema i melanoma.

Interesantno, prilikom ispitivanja sistem je pogrešio u 4% do 14% slučajeva, u poređenju sa doktorima koji su grešili u intervalu od 18% do 32%  kod postavljanja dijagnoze.

 

Kako sistem zapravo funkcioniše?

Skychain tehnologija funkcioniše po principu neuralnih mreža. To je sistem koji ima sposobnost učenja, memorisanja i generalizacije na osnovu podataka sa kojima se obučava

Spajanje sistema neuralnih mreža sa laboratorijama i medicinskim institucijama koje poseduju velike količine podataka, doprineće u treniranju vestačke intaligencije, kako bi ona što tačnije dala rezultate prilikom ranog dijagnostikovanja bolesti.

Sasvim je sigurno da prikupljanjem ogromnog broja medicinskih podataka , sistem samostalnog učenja mašine u bliskoj budućnosti može pružiti ogroman broj mogućnosti u polju dijagnostike i lečenja.

 

Off
Prijavite se na naš mesečni magazin
Vaše ime