Skip to main content

Odlazak na lečenju u inostranstvo je povezan sa brojnim nedoumicama,  poput straha od nesnalaženja na klinici, jezičke barijere, drugačijem mentalitetu lekara i još mnogobrojnim faktorima. 

Kako bismo našim klijentima omogućili da se u potpunosti fokusiraju na lečenje i oporavak, MEDHEL-ovi koordinatori pacijenata preuzimaju kompletnu organizaciju-koordinaciju dijagnostike i lečenja, od momenta dolaska pa do momenta povratka u Srbiju. Kod slučajeva koji zahtevaju višemesečno angažovanje, kao što su npr. onkološke terapije, MEDHEL prati svoje klijente do završetka lečenja kako u Austriji, tako i u Srbiji. 

Zadatak našeg koordinatora pacijenata je da Vas od početka do kraja profesionalno sprovede kroz celokupan proces, odgovori na sva Vaša pitanja, uputi Vas u sve faze rada i prati tokom istih. Koordinator pacijenta će u toku celog lečenja biti glavna spona između pacijenta i doktora.

Tokom celokupnog boravka u zdravstvenoj ustanovi i primanja medicinskih usluga, pored pratnje koordinatora, obezbeđena Vam je i stručna pratnja od strane prevodioca. Koordinacija lečenja između ostalog obuhvata:

 • Koordinaciju, planiranje i finalnu realizaciju celokupnog proces dijagnostike i stacionarnog lečenja - INPATIENT 
 • Koordinaciju, planiranje i finalnu realizaciju celokupnog proces dijagnostike i ambulantnog lečenja  - OUTPATIENT 
 • Pratnju na klinikama i institutima tokom svih konsultacija i pregleda
 • Organizaciju i realizaciju prijema u bolnicu 
 • Organizaciju i realizaciju otpusta iz bolnice
 • Organizacija i sazivanje konzilijuma lekara iz različitih zdravstvenih ustanova
 • Planiranje, organizacija i priprema za hirurške intervencije
 • Organizacija, priprema i realizacija za onkološkog lečenja
 • Zakazivanje dodatnih konsultacija sa lekarima
 • Zakazivanje dodatne dijagnostike
 • Prevodilačke usluge
 • Praćenje stanja pacijenta po povratku u Srbiju u saradnji sa lekarskim timom iz Austrije
 • Još mnoge druge neophodne organizacione aktivnosti

Kontaktirajte nas za sve informacije.

Prijavite se na naš mesečni magazin
Vaše ime