Skip to main content

Popunite INFORMACIJE O DOSADAŠNJEM LEČENJU

Operacije: opis operacije, datum operacije
Sistemsko onkološko lečenje (hemoterapija, imunoterapija, itd.)
Zračenje / radiohirurgija
Operacije

Popunite INFORMACIJE O DOSADAŠNJOJ DIJAGNOSTICI (navesti samo dijagnostiku u poslednjih 12 meseci)

MSCT region
Kontrast
MRT region
Kontrast
RTG region
PET CT
Dijagostika

Popunite INFORMACIJE O DOSADAŠNJIM HISTOPATOLOŠKIM IZVEŠTAJIMA

Histopatološki izveštaj
Histopatoloski nalaz
Popunjavanjem upitinika, upload-ovanjem i slanjem svih vrsta medicinske i ostale dokumentacije putem ovog formulara ili na office@medhel.at, dajem saglasnost MEDHEL-u, ili MEDHEL-ovim konsultantima, za prosleđivanje moje medicinske dokumentacije lekarima ili drugim usko povezanim trećim licima, radi dobijanja zdravstvenih i drugih informacija, koje mogu biti od značaja za moju dalju zdravstvenu negu.
Prijavite se na naš mesečni magazin
Vaše ime