Skip to main content

Medhel sam kontaktirao zbog problema sa metastazama na plućima 1.5 god posle uklanjanja low grade chondrosarcoma tumora iz leve noge. Želeo sam da se informišem o mogućnosti  bilo kakvih opcija za lečnje jer su u Srbiji rekli, da ne mogu mnogo učiniti za mene.

O organizaciji, smeštaju i pruženim informacijama sve najbolje. Dobio sam direktne odgovore i šansu koju nisam imao u Srbiji. Urađena je laparoskopska operacija pluća i uklonjene sve promene, od koje sam se oporavio za 5 dana, i data mi je šansa da se jačanjem imuniteta probam izboriti  i živeti duže od 1.5 godine, koliko su mi rekli u institutu za Onkologiju u Beogradu. Operacija je minimalno invazivna tako da ju je moguće ponoviti. Sto se tiče same klinike i lekara sve je na veoma visokom nivou brige o pacijentu. MEDHEL management bih preporučio svima.Uvek je potrebno potražiti drugo mišljenje u bolnicama koje su naprednije od naših. Mene bi u institutu za Onkologiju u Beogradu lečili potpuno pogrešno, odnosno hemoterapijom koja uopšte ne deluje na ovu vrstu tumora. 

Oblast
Onkologija
Pol
muški
Starost
48
Grad
Beograd
Prijavite se na naš mesečni magazin
Vaše ime