Skip to main content

Pouzdani partner za sve vrste pratećih usluga

Cilj MEDHEL-aj je pružanje individualnog, za svakog klijenta posebno napravljenog vodiča do najbolje bolnice, klinike i/ili doktora specijaliste u Beču, ali i drugim austrijskim gradovima. Stojimo na raspolaganju za sve što Vam je potrebno pre, za vreme i nakon boravka na klinici u inostranstvu.

Po pitanju usluga koje nisu medicinske prirode, stojimo Vam na raspolaganju za pomoć oko:

  • Rezervacije smeštaja
  • Organizacije transporta
  • Organizacije međunarodnog sanitetskog prevoza
  • Organizacije sanitetskog avio-transporta
  • Organizacije slobodnih aktivnosti
  • Sve ostalo što se pokaže potrebnim za vreme boravka u Austriji i nakon povratka u matičnu zemlju

 

 

 

 

 

Prijavite se na naš mesečni magazin
Vaše ime