Skip to main content

MEDHEL smo kontaktirali na osnovu lične preporuke, radi dodatne konsultacije oko predstojeće ugradnje kohlearnog implanta kod naše devojčice, koja treba da se obavi u Srbiji. Naši utisici o preporučenoj klinici i lekaru su odlični, kao i o celokupnoj organizaciji. Agenciju MEDHEL mogu da preporučim svakome kome je potrebno dobijanje drugog mišljenja lekara specijaliste.

Oblast
Drugo lekarsko mišljenje
Pol
muški
Starost
36
Grad
Subotica
Prijavite se na naš mesečni magazin
Vaše ime