Skip to main content

U saradnji sa državnim i privatnim radioonkološkim institutima u Beču, osobama obolelim od karcinoma organizujemo lečenje individualno prilagođeno njihovim potrebama.

Uz pomoć tehnički veoma složene i kompjuterski kontrolisane opreme, zračna terapija koristi jonizujuće zrake kako bi u potpunosti inaktivirala tumor, ublažila ili eliminisala simptome koje oni prouzrokuju.

Zračna terapija se u većini slučajeva odvija ambulantno. Kod jednog dela pacijenata cilj zračne terapije je izlečenje. Kada izlečenje nije moguće, fokus prelazi na ublažavanje tegoba i poboljšanje kvaliteta života. Instituti sa kojima sarađujemo su kontinuirano aktivni u daljem razvoju i istraživanjima radioterapije, kako na polju spoljnog zračenja, tako i na polju unutrašnjeg zračenja (brahiterapija)

Radiohirurgija poput gama noža (Gamma Knife) i drugih radiohirurških tehonlogija je u Austriji uvedena 1992. godine. Danas je Beč jedan od centara koji se nalazi u vrhu svetske radiohirurgije, i kroz koji godišnje, samo za intervenciju gama nožem,  prođe oko 1400 pacijenata, iz zemlje i inostranstva.

Protonsko zračenje je takođe jedna od opcija za osobe sa tumorima lokalizovanim u posebno osetljivim organima ili njihovoj blizini, kao što su mozak, kičmena moždina, očni nervi, pluća ili jetra. Razlika ovog zračenja u odnosu na klasično je mogućnost preciznijeg usmeravanja zraka, što znači da se kompletna doza zračenja preciznije fokusira samo na tumor, što maksimalno štiti okolno tkivo, i smanjuje nuspojave.

Sveukupno gledano, naš zajednički cilj je da ljudima sa naših prostora organizujemo medicinsku uslugu na najvišem tehničkom nivou, za njihov problem najadekvatniju, a uz kontinuiranu psihološku podršku.

Prijavite se na naš mesečni magazin
Vaše ime