Skip to main content
Konsultantske usluge

MEDHEL JE POUZDANI PARTNER ZA SVE VRSTE PRATEĆIH USLUGA!

Naš glavni cilj je pružanje individualnog, za svakog klijenta posebno napravljenog vodiča do najbolje bolnice, klinike i/ili doktora specijaliste u Beču i drugim austrijskim gradovima. Stojimo na raspolaganju za sve što vam je potrebno pre, za vreme i nakon boravka na klinici u inostranstvu.

Koordinacija lečenja

NISTE SAMI!

- Saradnja isključivo sa proverenim evropskim stručnjacima

- Pregled i terapije prilagođeni isključivo Vama

- Pratnja koordinatora tokom celokupnog procesa

- Podrška i posle povratka u Srbiju

PET/CT i druga radiološka dijagnostika

NAJNOVIJI SKENERI I MEDICINSKA TEHNOLOGIJA

- Raspoloživost svih PET kontrasta

- Nalaze tumače provereni stručnjaci

- Najnoviji skeneri, mogućnost dodatne onkološke konsultacije

- Bez liste čekanja, nalazi isti dan

Radioonkologija

NAJSAVREMENIJE TEHNIKE ZRAČNE TERAPIJE I RADIOHIRURGIJE

- Najmodernije mogućnosti "Brachy" - teleterapije

- Intraoperativna radioterapija

- Stereotaktična radioterapija (Gamma nož, Cyber nož, itd.)

-IGRT, MRT (Rapid Arc)

pl

Dijagnostika

Prijavite se na naš mesečni magazin
Vaše ime